نظرات در بالابردن هر چه بیشتر کیفیت کلاس ها بسیار به ما کمک میکند

شروع و پایان به موقع کلاس

10
9
6
1
8
7
5
4
3
2

نحوه بیان و انتقال مفاهیم

10
9
6
1
8
7
5
4
3
2

نحوه مدیریت کلاس

10
9
7
1
8
6
5
4
3
2

نحوه پشتیبانی مدرس خانم نیوشا رفیعی به سوالات و ابهامات

10
9
7
1
8
6
5
4
3
2

نحوه پشتیبانی آقای جمشدی به سوالات و ابهامات

10
9
8
1
7
6
5
4
3
2

پیشنهادات و انتقادات خود را بنویسید برای ما

کلاس خوبی بود تست تست
مرسی